AMSTEL en Y
     Sleepdienst en bergingsbedrijf
Het weer
  Het weer kunnen wij helaas niet op maat bestellen! Aangezien voor de meeste arken windkracht 3-4 Bf. het maximum is om veilig het IJsselmeer over te steken, zult u begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om op de geplande datum te gaan varen. Het uitstel van de reis en het eventueel "verwaaid" liggen van de sleep is voor rekening van de sleepdienst. Wij behouden ons wel het recht voor om in die tijd ander werk eerst te doen en uw transport uit te stellen tot de eerstvolgende gelegenheid. Het weeroverzicht
020 - 4188013 /// 06 - 55195020